Istället för att tänka på alla de saker han inte kan göra just nu tillbringar Yao‑Ching sin tid med att skapa minnen med sin son genom roliga lekar och inlärning. Han följer levnadsregeln ”Älska och hjälp barn” från Vägen till lycka – visdom som kommer att gå vidare generation efter generation.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.