Chao-Yen, med hjälp av sin mycket-ivrig-att-komma-igång-dotter, Mi-Hsia, bygger en fin ny funktionell möbel – ett skrivbord. Genom att göra det visar denna dynamiska far-dotter-duo en handlingscykel – den mest grundläggande idén i Scientology, som finns i boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.