Ron brinner av iver i ”Mästarnas stad” för att inleda ännu en dag på kurs. Han är i Scientology Kyrkan i Inglewood. Staden fick det smeknamnet efter OS 1932 och det är fortfarande platsen för mästare – som Ron!

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.