Bruce firar livet genom att omge sig själv med inredning som tilltalar hans egen och familjens sedvänjor. Vare sig hans omgivning är subtil eller inte subtil är det ett uttalande om familjens smak och traditioner och de grupper han är en del av. Förståelse av samspelet mellan individer och världen omkring dem är ämnet för kursen Tillvarons dynamiker i Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.