Milan reste från Slovakien, landet med flest slott per capita, för att besöka sitt favoritslott, det på Saint Hill i England. Det är när allt kommer omkring slottet man besöker inte för att beundra den rikedom som andra har förvärvat, utan för att berika sig själv med rikedomarna i Scientologys utbildning och auditering.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.