Det sätt Carolina gillar bäst att kommunicera genom konst är dikt. När hon väl sammanställt vad hon vill säga, arrangerar hon hur orden ser ut på sidan – så även deras utseende bidrar till hennes budskap. Att se till att ens kommunikation tas emot och förstås är en av de grundläggande färdigheter man måste lära sig på kursen i kommunikation från Scientology handboken.

Kommunikation är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.