Carlos är i sin bil och kör till Scientology Kyrkan i Orlando. Han är på kursen Personliga värden och integritet, som visar honom hur han kan hitta sin egen väg till framgång genom ärlighet och integritet.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.