Carlos är på Advanced Organization Los Angeles. Det är en plats han verkligen håller kär eftersom det är där han uppnådde tillståndet Clear. Han får energi bara av att gå in och får tillförsikten att han kan uppnå vilket mål han än tar sig an.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.