Carlos är mycket stolt över att vara en omtänksam far och make. Han arbetar hårt för att vara den bästa förebild han kan vara och utvecklar en standardplan med boken Introduktion till Scientology-etik.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.