Zachary är en upptagen liten cyklist, så han har inte tid att dröja kvar och förklara varför han älskar att cykla så mycket. Men när han entusiastiskt trampar på pedalerna och susar runt i parken är det lätt att förstå varför han gör det.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.