Mauricio släpper loss sin kreativitet genom att bygga sina egna leksaker med lego. Och genom att göra det utvecklar den unga byggaren sitt fokus, sitt tålamod och sin fantasi – samtidigt som han har kul!

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.