Byggentreprenören Luigi skapar fantastiska platser för kunder. Hans arbete – liksom den vackra uteplatsen för avkoppling – är en kombination av konst och teknik. Att få rum med så mycket i ett utrymme som detta är problemlösning när den är som bäst – ett verktyg som utforskas och förklaras i Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.