Paolo löser IT-relaterade problem för sina kunder. När han går tillbaka till jobbet skyddar han inte bara sina kunders datorer från programfel, han skyddar även sig själv och sina kunder. Hans verkstad kan vara full av verktyg, men hans favoritverktyg är de som hjälper honom att hålla sig positiv – de han lärde sig i Scientology: En ny syn på livet.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.