Som tandläkare måste Leo hela tiden putsa till sina kunskaper. För att se till att han fyller varje potentiell lucka i sin professionella kunskap är han i Scientology Kyrkan i Orlando och börjar på Studerandehatten.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.