Den spirande gitarristen Bruno fick ett ovärderligt råd av sin far – ”Öva”. Pappa hänvisade till Vägen till lycka och levnadsregeln ”Var kompetent”. Så från och med nu är Brunos väg till att bli en stor gitarrist stenlagd med övning, övning, övning.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.