Pei‑Ting har ett nyfött barn hemma. Med allt från att ta hand om lillan och att arbeta har hon inte egentligen tid att vara på dåligt humör. Hon håller sig positiv och lycklig, till och med under dessa påfrestande tider, med processerna i boken Självanalys.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.