Brenda är i sin Scientology Kyrka i Phoenix. Hon är ivrig att fortsätta på sin resa – en resa som hon säger redan har gett henne fantastisk förmåga och stabilitet. Men det blir mer av den varan!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.