Cindy, med husets minsta bagare vid sin sida, bakar och knyter starkare band med brownies. Hon får lite hjälp med att se till att hon alltid tillhandahåller en givande upplevelse för lillan genom att följa levnadsregeln ”Älska och hjälp barn” från Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.