Cyklar är en källa till lycka för József. Inte bara säljer han dem, han designar dem för att inkludera alla möjliga praktiska detaljer för stadscyklisten. Men en sak som hans cyklar inte har är en backväxel, för som József säger är det viktiga i livet att fortsätta titta och gå framåt.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.