Kevin har lärt sig göra några riktigt coola cykeltrick – stegring, stoppies och att glida. Oavsett om man lär sig cykelfärdigheter eller förstår principerna för energin i rörelse, kan man göra det med större effektivitet genom att använda verktygen från kursen Studieteknologin i Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.