Jeffrey befinner sig i New York City, där han just läst klart Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen. Hans vinst i ”Big Apple”-storlek är att få en förståelse för strukturen hos det mänskliga sinnet och dess förhållande mellan emotion och livsenergi.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.