Scientology Kyrkan i Twin Cities är öppen, så Beth är tillbaka! Efter ett år som potentiellt kunde göra en lite instabil är hon redo att kalibrera om sin personliga kompass. Därför studerar Beth ett helt lämpligt ämne – att hantera en farlig omgivning. Alla som vill få styr på sitt liv kan skriva in sig på onlinekursen Orsaken till undertryckande.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.