Beths personlighet lyser lika klart som södra Kaliforniens sol. Och källan till hennes strålande optimism i livet finns vid Scientology Kyrkan i San Diego, där hon strålar fram på kursen som förändrade hennes liv – Dianetics.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.