Benjamin är tillbaka i sin Scientology Kyrka i Johannesburg. Han ser verkligen fram emot att slå in på rätt spår igen mot sitt mål att lära sig hur sinnet fungerar, vilket är ämnet för boken han studerar, Dianetics.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.