Benjamin undervisar i engelska online. Han har lyckats hålla ordning på sina virtuella lektioner, med whiteboard och märkpennor, dator och kamera, och till och med en samling rekvisita för att hjälpa sina elever hablar Inglés.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.