Beccas syfte kan i princip sammanfattas av Vägen till lyckas levnadsregel ”Älska och hjälp barn”. Som lärare gör hon allt hon kan för sina elever – inklusive att förvandla ett hörn av sitt hem till sitt distansklassrum. Och kanske finns det något vi alla kan lära oss av ett sådant engagemang.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.