Dániel är helt överlycklig! Han kan fortsätta med sina studier vid Scientology Kyrkan i Budapest. När han beger sig till kurslokalen ligger hans fokus på att få en större förståelse av auditering (Scientologys vägledning) och livets olika lagar genom att studera Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.