Luis är mycket glad över att vara tillbaka vid sin Scientology Kyrka i Mexico City. Han är redo för sin nästa kurs i Grunderna och möjligheten att lära sig mer om anden, kroppen och sinnet.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.