Joan är en rockgitarrist som kommer från den vackra staden Barcelona. När han inte spelar med resten av sitt band, hittar man honom ensam hemma som glatt improviserar bluesriff. Att finna meningsfullhet genom handlingen att skapa är en av de ovärderliga lektionerna i boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.