André sitter vid sitt trumset och slår takten för allt från seriösa bluesbaktakter till komplexa synkoperade rytmer. Och han säger att de mest inspirerande lektionerna som formar hans trummande kom från Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.