Under dessa stressfyllda dagar bestämde sig den professionella violinisten Ilona för att lugna ner sina grannar genom att hålla konserter på balkongen. Som ett extranummer läste hon Dianetics och upptäckte orsaken till sin egen ängslan och hur man blir av med det. Nu säger hon att boken är avgörande för att hålla henne lugn.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.