Ilse balanserar böckerna för två företag i Belgien. Som bokföringschef kan hon korrekt fastställa ett företags stabilitet och välstånd. Men genom att tillämpa de data hon lärt sig av att studera Vetenskapen om överlevnad kan hon exakt förutsäga stabiliteten och beteendet hos individer hon stöter på.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.