Róbert lagar sin egen version av den traditionella fiskarsoppan från staden Baja. (Just det – Baja, Ungern, inte Baja California!) Han lagar en extra stor kastrull idag – inte alltför kryddig – för att värma alla gästerna på en företagsfest.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.