Som ett sätt att ta itu med dessa utmanande tider går Barbara ut och är produktiv. Hon ser det positiva i att utföra sysslor utomhus, såsom att rensa löv från sin pool. Det handlar om att rikta uppmärksamheten utåt och fånga in all behållning det resulterar i. Det är bara en av de värdefulla lärdomar som finns i Arbetets problem.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.