Joe är renoveringsentreprenör och han gör sig redo att gå tillbaka till arbetet. Dessa dagar kräver det mer än hans arbetsbil fylld med verktyg, så Joe delar med sig av sina nya säkerhetsrutiner. Och han delar även en annan uppsättning värdefulla verktyg – de han fått av Etik och tillstånden i Scientology handboken.

Etik och tillstånden är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.