Jasha älskar att skapa konst. Hon stänker, skrapar och kladdar med färg på sin målarduk för att skapa vackra konstverk. Denna unga konstnär är säker på sina konstnärliga skapelser, men hon är ännu stoltare över sina studieprestationer. Verktygen som Jasha använder för att studera framgångsrikt finns i kursen Studieteknologin från Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.