Attila är en entreprenör med gåpåaranda. Trots de utmaningar som de nuvarande situationerna innebär, går han orädd framåt med tillförsikt. Attila tillskriver sin okuvliga anda den teknologi han lärde sig i Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.