Amelia är en fantastisk ung konstnär vars livliga och färgstarka verk kommer att få dig att le. Trots att hon ännu inte hunnit fylla tio har Amelia redan upptäckt glädjen som kreativitet skänker liv – ett begrepp som tagits från boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.