Arianna vet att hemligheten bakom att skapa slime – den där geggiga, slemmig, elastiska klumpen – handlar om grunderna. Och eftersom hon redan har lärt sig grunderna för hur man lär sig, tack vare Studieteknologin, kan hon framgångsrikt lära andra att skapa sitt eget slemmiga skoj!

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.