Anthony är vid Scientology Kyrkan i delstaten Washington, där han fortsätter med sina studier av boken Avancerad procedur och axiom. Och kursen hjälper honom att gå framåt genom att tillhandahålla verktyg som han kan använda för att hantera livet bättre.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.