Angelina har uppnått sitt mål att återvända till Scientology Kyrkan i Los Angeles. Och nu har hon skrivit in sig på en av Scientologys Livsförbättringskurser för att lära sig teknologin för att uppställa och nå alla sina mål i livet.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.