Som konstnär är Angelika van vid att skapa estetik varje dag. Efter att ha tillbringat tid hemma använde hon sina penslar och färg för att förvandla en ful ellåda intill huset till ett skiffermonument. Kraften i skapande och dess betydelse i ens liv är ett av ämnena i Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.