I det nordliga distriktet Arcella ligger Scientology Kyrkan i Padua. Och nu när Kyrkan har öppnats igen är Andrea också där. Han går i spetsen med en kurs om effektivt ledarskap, en av 20 av Scientologys Livsförbättringskurser.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.