Ana justerade allt sitt arbete för att tillhandahålla föreläsningar online. Trots det fysiska avstånd som skiljer henne från hennes kunder överbryggar hon gapet med enbart kommunikation och skapar framgångsrikt nära relationer. Att öka kommunikationsfärdigheter står i fokus för kursen Kommunikation i Scientology handboken.

Kommunikation är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.