Anamaria hjälpte en gång till att förlösa en mor. Babyn blev hennes livslånga vän och råkade växa upp till att bli en ko på flera hundra kilo. Innan Anamaria lärde sig om att hjälpa kalvar till världen var hon rädd för det. Hon anser att vem som helst kan bli av med sin rädsla i ett ämne genom att helt enkelt lära sig det. Och man kan lära sig effektivt med hjälp av Studieteknologin från Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.