Det faktum att det inte finns någon business i showbusiness just nu hindrar inte Irakli från att arbeta på sitt yrke. Han har studerat, studerat, studerat skådespeleri, samtidigt som han byggt upp sitt cv i sociala medier. Centralt för en skådespelarkarriär är förmågan att kommunicera, och det är en färdighet man kan lära sig med en kurs från Scientology handboken.

Kommunikation är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.