I Scientology Kyrkan i Phoenix återuppstår Amanda som den mytologiska grekiska solfågeln som staden är uppkallad efter. Hon når nya höjder av visshet och kunskap på Kursen i Studerandehatten.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.