Altagracia är på kurs på American Saint Hill Organization. Hon lär sig att arbeta med människor och för den kunskapen säger Altagracia ”Gracias!”

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.