Laila älskar att dansa. Laila älskar att sjunga. Och framför allt älskar denna 13‑åriga konstnärliga virvelvind att vara produktiv. Hon grundar sin lovvärda showbiz-arbetsdisciplin på tillämpningen av levnadsreglerna från Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.