Londons teatrar är för stunden släckta, så Tom kan inte, enligt Shakespeares ord, ”larma och kråma sig en timmes tid på scenen”. Men det han kan göra är att skapa hemma – oavsett om det gäller att läsa Shakespeare eller skapa och spela in originalmusik. För den här artisten är skapande överlevnad, så han studerar också ämnet i boken Dianetics: Den ursprungliga avhandlingen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.